Copyright

Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op deze website aantreft berusten bij Mido Metselbedrijf. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing of andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Mido Metselbedrijf.

ContactHoge Valkseweg 42 6741 GM Lunteren T (0318) 461571 F (0318) 462235 E info@midometsel.nl